Контакти

ПРИ ВЪПРОСИ И ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕДРО 

E-mail - aromastarsbg@gmail.com

МЕБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

aromastarsbg@gmail.com

ПРИ ВЪПРОСИ И ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕДРО 

0893675550
Иларион Драгостинов, 15, вх. Г, ет. 5, Велико Търново, BG, 5000